Drukuj

Czym są rozszerzenia plików?

A A A

Czym są rozszerzenia plików?

Każdy plik oprócz nazwy posiada również dodatkowe znaki -  rozszerzenie. Dzięki niemu podczas otwierania pliku komputer automatycznie rozpoznaje typ pliku i uruchamia odpowiedni program który go obsłuży. 

01 grudnia 2012

Wszystkie dane w komputerze zapisywane są na nośnikach (dyskach twardych, płytach CD/DVD/Blu-ray, pendrive'ach i innych) w formie tak zwanych plików danych. Aby móc zapisać obraz, dokument, film, czy inne dane podajemy zwykle jego nazwę, by łatwo nam było je odszukać na nośniku. Po późniejszym odszukaniu zwykle wystarczy kliknąć na nazwie i od razu wczytuje się odpowiednia aplikacja, która odczytuje zapisane dane. Aby jednak system „wiedział”, jakim programem można odtworzyć informacje potrzebne są dodatkowe dane, a zwykle jest to rozszerzenie. Najczęściej przyjmuje ono postać trzy lub czteroliterowej zbitki liter i cyfr, które znajdują się po kropce znajdującej się za nazwą pliku.

 

Niezwykle często spotykanym plikiem, jest „Readme.txt”, który instalator niemal każdego programu chce otworzyć zaraz po zainstalowaniu aplikacji w komputerze i jej rejestracji w systemie. W tym przypadku nazwą pliku jest „Readme”, a po kropce umieszczono typ danych, jakie są w nim zapisane - „txt”, co w tym przypadku oznacza dane tekstowe. Dzięki rozszerzeniu system w większości wypadków otworzy dane w aplikacji do tego przeznaczonej. Jeśli jednak nie uda się odnaleźć w spisie zainstalowanych programów odpowiedniej aplikacji, to zasugeruje, że samodzielnie wyszuka odpowiednią w sieci:

lub pozwoli wybrać taką, która będzie najodpowiedniejsza według użytkownika. W tym przykładzie w systemie nie ma zainstalowanych żadnych aplikacji będących w stanie odtworzyć dane z pliku „Informacje.XYZ”.

Wśród najczęściej spotykanych rozszerzeń występują między innymi:
- muzyczne: MP3, WAV, OGG, WMA, MP2, MPG, MPE, MPEG, MPEG2, AIF, AIFF, AIFC, AIFR, MP4, QT
- wideo: AVI, MPEG, MOV, QT, FLV, SWF, ASF, DVD, TS, WMV, VCD
- tekstowe/biurowe: TXT, DOC, DOCX, ODT, RTF, ODS, XLS, XLSX, ODP, PPT, PDF
- graficzne: JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP, XCF, PSD, CDR, SVG
- archiwa: ZIP, RAR, 7z, TAR, TGZ
- aplikacje/uruchomieniowe: EXE, COM, MSI, BAT
- stron WWW: HTML
- obrazy nośników: ISO, NRG

Aby w systemie Windows 7 włączyć lub dezaktywować pokazywanie rozszerzeń nazw plików trzeba otworzyć okno „Opcje folderów” klikając wcześniej na przycisk „Start”, potem „Panel sterowania”, „Wygląd i kompozycje”.

   

 

Kliknij na zakładkę „Widok” i na liście odnajdź pole „Ukryj rozszerzenia znanych typów plików”.

Zaznacz lub odznacz wybór i zatwierdź przyciskiem OK.